Yến Tươi Sợi To – 1( 1Kg )

  • Yến tươi nhặt thủ công xong chia ra thành phần từng phần để ngăn đông tủ lạnh
  • Khi nào dùng lấy ra phần đó rã đông rồi chưng.
  • Lưu ý: yến tươi để ngăn đông tủ lạnh dc 6 tuần

 

9,000,000

Yến Tươi Sợi To – 1( 1Kg )

9,000,000

‭0939 583 030