Yến Thô Ít Lông (100 gram)

Hình dạng: Tổ Yến Nguyên Bản Tự Nhiên 100%.
Quy trình thành phẩm:Tổ Yến được khai thác 100% tự nhiên. Được trung tâm kiểm định kỹ lưỡng về chất lượng, tổ yến thô chưa qua chế biến nên còn nguyên dạng sơ khai, Tổ còn nguyên chân tổ.

 

3,000,000

Yến Thô Ít Lông (100 gram)

3,000,000

‭0939 583 030