Yến Thô (100 gram)

Màu sắc: Đang cập nhật
Hình dạng: Đang cập nhật
Mùi Vị: Đang cập nhật
Quy trình thành phẩm: Đang cập nhật

3,100,000 2,800,000

Yến Thô (100 gram)

3,100,000 2,800,000

‭0939 583 030