Yến Hoàng Kim (100gram)

Màu sắc: Đang cập nhật
Hình dạng: Đang cập nhật
Mùi Vị: Đang cập nhật
Quy trình thành phẩm: Đang cập nhật

3,000,000 2,800,000

Yến Hoàng Kim (100gram)

3,000,000 2,800,000

‭0939 583 030